Tuesday, August 30, 2011

Love Letter - I am in Love

♥  Every day when I wake up ♥ 

♥  I feel that you are here ♥

♥  Here in the bed and in my heart ♥

♥ And I pretend that we ‘ll never be part ~~ !!♥!! 

♥ I know there is an ocean between us !!♥!!

♥ ___A long gap, a distance between us___ (^_^) 

♥ I wish some day my feelings become true (^_^) 

♥ I actually feel you and make love with you.

Marathi Love Letter - कधी सांजवेळी

कधी सांजवेळी
पापणीला पूर येई
आठवणी ओल्या तुझ्या
दूर दूर नेई!

ओघळत्या थेंबांचे
नाजुकसे क्षण
एकेक थेंब
सारं सांगून जाई!

भिजलेल्या डोळ्यांनी
कातरवेळ टळून जाई
त्या वळणावर तुझी
रोज आठवण येई!

किनार्यावर वेचलेले
सुखद क्षण,
वेड मन माझं,
साठवून घेई!

तुझ्या माझ्या मैफिलीचा
एक नाद येई
पावले हळूच, तोच ठाव घेई

तुझ्या गोड मखमली
स्वप्नांचा
प्रिये , मज रोज भास होई
रोज भास होई!!

Marathi Love Song - हलकेच दबक्या पावलांनी येतेस

हलकेच दबक्या पावलांनी येतेस
त्याची एक झलक बघायला
चंद्राच्या मागे लपून
त्याला न दिसायला

तोही वाट पाहत असतोच
दिवसभर जळुन थकलेला असतो
डोंगराच्या, ढगाच्या आड लपून
तुलाच पाहण्यासाठी टपलेला असतो

चांदण्यांचा आवाज होऊ नये म्हणून
त्यांना कवेत घेऊन येतेस
तुलाही त्रास होऊ नये म्हणून
त्यानेही आग शमवलेली असते

चंद्र मग मुद्दाम त्याला
टाटा बाय बाय करून खिजवत असतो
तुझ्याबरोबर चंद्राला पाहिल्यावर
jealous होऊन तोही लालबुन्धा होऊन जातो

चंद्राच्या एक कानाखाली वाजवावी
असे मग त्याला वाटत राहते
त्यातच मग हळूच लाजून
तुझी चांदण्यांची खळी पडते

तुला प्रेमपत्र लिहावं म्हणून
आभाळात काहीतरी गिरवत बसतो
नंतर पाहील कुणीतरी म्हणून
स्वतःच्याच हाताने पुसून टाकतो

बराच वेळ वाट बघून
मग तो कंटाळतो
तू समोर येत नाहीस म्हणून
समुद्रात बुडून जातो

तो असा रागावून गेल्यावर
मग तू माझ्याकडे येतेस
तुझी अबोल प्रीती
माझ्यापुढे उलगडतेस

तू पण ना किती छळतेस त्याला
सांगून टाक ना लवकर
तो बिचारा चंद्राचा राग
काढत बसतो आग ओकून दिवसभर

मी तरी की सांगतोय तुला
तुझ्यासारखच माझंही
प्रेम करतो तिच्यावर पण
सांगू शकत नाही तिला काहीही........

Marathi Love Poem Song

ए, बघ ना जरा
अशी रागावु नको ना!
घडला काय गुन्हा?
अशी जाऊ नको ना!
थोडा ऊशिर झाला,
बघ ना पाऊस आला,
ट्रेन लेट होत्या
अन तुझा फोन आला
खुप गर्दी होती
उभं राहायला जागा नव्हती,
कसा तरी ऊभा होतो,
अन् तु कॉल करत होती
शेवटी कसा बसा पोहचलो
तडक तुला भेटण्या आलो
तु तर रुसलीस
अशी गप्प बसलीस
सोड ना, हा अबोला
मी तुझ्याविना अधुरा
सखे, बघ ना जरा
अशी रागावु नको ना!

Tuesday, August 16, 2011

Lovers Destinations get clients from Google

How to get Clients from Google ?

Every people from Lovers Destinations business want to get clients from google, but most of them don't know how to publish their profile on google.

Today I am going to write article on "How to get Clients from Google without a website".  Just came from  'customer meeting’ who runs a Lovers Destinations Business. We are currently building a blog for them and in the meantime I had recommended  them to add their business listing (Lovers Destinations) to Google Maps Local Search listing. which is now a days very popular.  Week after I came to know that their listing is on the TOP of Google Search for Lovers Destinations who search the following keywords

1)Love Love Love

2) Love Story Books

3) Best Love Stories

4) Top 10 Love letters

5) Love letter samples

6) Love Letter Shops

7) Love Music stores

8) Love Stories

9) Love Points

10) Lovers Destinations

Wow, That's Great, isn't it ?.

If you are not listed on Google’s Local Search listings go do it… now.  And have your best clients leave some reviews. If you want to do it from us please .

Lovers Destinations in Odessa Texas

Odessa Lovers Destinations


Odessa Texas Lovers Destinations

Are you looking for Lovers Destinations ?

If your answer is yes then you are on the right track to get Lovers Destinations in Odessa of Texas in the United States of America (USA). This website provides excellent resources on  Lovers Destinations, Love Points, Love Stories, Love Music stores, Love Letter Shops, Love letter samples, Top 10 Love letters, Best Love Stories, Love Story Books, Love Love Love etc.      

Do you know where to search in Odessa for Lovers Destinations ?

If you are really looking for  Lovers Destinations in Odessa of Texas  United States of America (USA). We will help you to find out Lovers Destinations in Odessa but for that you need to search following keywords in search engine provided in this blog, details of which are as follows:

Tuesday, August 9, 2011

Lovers Destinations in Centennial Colorado

Centennial Lovers Destinations


Centennial Colorado Lovers Destinations

Are you looking for Lovers Destinations ?

If your answer is yes then you are on the right track to get Lovers Destinations in Centennial of Colorado in the United States of America (USA). This website provides excellent resources on  Lovers Destinations, Love Points, Love Stories, Love Music stores, Love Letter Shops, Love letter samples, Top 10 Love letters, Best Love Stories, Love Story Books, Love Love Love etc.      

Do you know where to search in Centennial for Lovers Destinations ?

If you are really looking for  Lovers Destinations in Centennial of Colorado  United States of America (USA). We will help you to find out Lovers Destinations in Centennial but for that you need to search following keywords in search engine provided in this blog, details of which are as follows: